Vi har i uppdrag att ta fram 3 filmer för Wimmerby Fönstersnickerier. Den första kommer vara en mer varumärkesbyggande presentation, där hantverket, människorna bakom kunskapen lyfts fram, men även att alla fönster helt och hållet är svensktillverkade. De andra 2 filmerna kommer mer fokusera på vissa produktfördelar och speciella lösningar, som gör Wimmerbys fönster unika. Filmproduktion nu under våren.